Casino Foment

CASAL POPULAR D’IGUALADA; EL FOMENT

Les dues lletres sobre el portal “U.R.” signifiquen Unión Recreativa, societat promotora del Casino del Foment, situat a la rambla de Sant Isidre, número 14. La data que figura al llindar del portal ens indica l’any 1888: any de la creació del Casino del Foment. Aquest edifici es va edificar el 1890 sobre un antic cafè conegut popularment com a “Can Fangues”.

El Casino Foment és una entitat d’Igualada creada a finals del segle xix, capdavantera en l’activitat associativa i a la de reunió. Casal independentista sense vinculació política i qualsevol en pot ser soci, sigui quina sigui la seva condició social. L’edifici de l’entitat, construït el 1890 pel mestre d’obres Pau Riera i Galtés, és al centre històric, a la Rambla de Sant Isidre, 14. D’estil neoclàssic, la façana presenta tres eixos d’obertures, de mig punt a la part baixa, arquitravades a la superior, coronades per frontons i està protegit com a bé cultural d’interès local.

Durant els anys 1918 i 1925 la majoria d’accions del Casino foren adquirides per la Mútua Igualadina, la qual passà a ésser propietària de l’edifici. L’any 1982 fou adquirit els socis, per mitjà d’accions. L’entitat ha participat en la festa major d’Igualada des de principis del segle XX i ha acollit nombrosos actes i concerts.

Oficia de Turisme:
Plaça de la Creu, 18
08700 Igualada
info@albergcalmaco.com
(+93) 93 516 40 16

Igualada, destí compromès amb la norma BIOSPHERE
Idioma
© 2023 Igualada Turisme